Przebudowa ul. Prostej łącząca stary odcinek z DW 209 poprzez rondo.

W obecnym momencie umacniamy rowy kamieniem ciosanym oraz płytami ażurowymi. Następnie wyprofilujemy skarpy oraz wzmocnimy je siatką antyerozyjną oraz humusem wraz z posianiem trawy.

 W dalszym etapie będziemy wznosić się z nasypami, aż uzyskamy poziom projektowanej rzędnej nasypu a później już tylko podbudowa i nawierzchnia.


Drukuj   E-mail