Trzebielino

Jesteśmy na etapie 85% wykonania zadania (odcinek drogi 200 mb oraz wykonanie parkingu 800 m2).

Obecnie deszcz nie pozwala nam ułożyć warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Czekamy na pogodę oraz akceptację inspektora nadzoru na dalsze kroki.


Drukuj   E-mail